Web Content Display

Arviointilaitokseksi hakeutuminen

Energiavirasto hyväksyy sähkön alkuperätakuulain mukaiset arviointilaitokset. Arviointilaitoksen tulee täyttää lain mukaiset vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton sellaisista tahoista, joilla on asiassa välitön tai välillinen etu,

2) laitoksen henkilökunnalla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä, sekä

3) laitoksella on luotettavaksi arvioitu ja valvottu menetelmä, jonka avulla sähkön alkuperän vaati-mustenmukaisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten.

Liitteet:

Arviointilaitoksen hyväksymishakemus