Web Content Display

Tuotteiden ekosuunnittelu 

 

Ekosuunnittelun vaatimusten tarkoituksena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta ja pienentää niiden ympäristövaikutusta integroimalla elinkaariajattelu tuotesuunnitteluun. Energiavirasto valmistelee ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiiveihin liittyviä EU-asetuksia rakennustuotteita lukuun ottamatta. Asetusten markkinavalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ekosuunnittelun vaatimukset

Ekosuunnitteludirektiivi määrittelee energiaa käyttävien ja energiaan liittyvien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Tavoitteena on varmistaa, että tuotteeseen liittyviä ympäristönäkökohtia minimoidaan jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka nojalla annetaan tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimia. Direktiivi ei aseta millekään tuotteelle suunnitteluvaatimuksia, vaan ainoastaan määrittää ne lähtökohdat, joiden perusteella tuotekohtaiset vaatimukset annetaan.

Tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset annetaan toimeenpanoasetuksina. Näitä asetuksia annetaan tuoteryhmille, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita valmistetaan paljon ja joissa on suuri potentiaali ympäristövaikutusten pienentämiseen. Tällä hetkellä asetuksia on annettu tai valmisteilla yli 30 tuoteryhmälle.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa direktiivin toimeenpanosta Suomessa. Rakennustuotteiden asetuksista vastaa ympäristöministeriö ja muista Energiavirasto. Markkinavalvojana Suomessa on Tukes.

Tuotteen energiamerkintä

Energiamerkintädirektiivissä säädetään energiamerkinnästä. Tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus, pitää kiinnittää energiamerkki. Merkki osoittaa tuotteen energiatehokkuusluokan kirjainasteikolla.

Tuoteryhmän mukaan energiamerkki voi sisältää myös muuta informaatiota tuotteen ympäristövaikutuksista.

 

Liitteet:

Virallinen tiedotuskanava Ekosuunnitteluinfo
Ekosuunnitteludirektiivi
Tuotteiden ekologinen suunnittelu ja energiamerkintä

 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Kaisa-Reeta Koskinen, puhelin 029 5050 052, kaisa-reeta.koskinen(at) energiavirasto.fi