Web sisällön esitys

Uutiset

Asset julkaisija

Sähköverkkotoiminnan vuoden 2016 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat

 

Energiavirasto julkaisee vuoden 2016 alustavat kohtuullisen hinnoittelun laskelmat ja oheisessa liitteessä vuonna 2016 verkonhaltijoille lasketut seuraavat tiedot:

-sähköverkko-omaisuuden oikaistu jälleenhankinta-arvo

-sähköverkko-omaisuuden oikaistu nykykäyttöarvo

-sähköverkko-omaisuuden oikaistut tasapoistot

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu koroton vieras pääoma

-sähköverkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma

-kohtuullinen tuotto

-toteutunut oikaistu tulos

-alijäämä tai ylijäämä

-voitonjakoluonteiset erät.

 

Energiavirasto julkaisee nyt ensimmäistä kertaa näin laajasti yhtiökohtaisia tietoja.

Tiedot perustuvat Energiaviraston 30.11.2015 vahvistamiin valvontamenetelmiin, jotka koskevat sähköverkkotoiminnan neljättä valvontajaksoa 1.1.2016 – 31.12.2019. Tiedot ovat vielä kuluvan neljännen valvontajakson ensimmäisen vuoden 2016 osalta alustavia. Energiavirasto vahvistaa vuosien 2016-2019 yli- tai alijäämät aikaisintaan vuonna 2020 annettavilla valvontapäätöksillä. Vuoden 2016 alustavien laskelmien ali- tai ylijäämät eivät siis vielä kerro sitä, onko koko neljännen valvontajakson 2016-2019 ajalta hinnoittelu kokonaisuudessaan kohtuullista.

Erillisessä liitteessä (PDF) yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritelty kohtuullinen tuotto. Alijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ollut alle kohtuulliseksi määritetyn tason. Vastaavasti ylijäämä tarkoittaa, että hinnoittelu on ylittänyt kohtuulliseksi määritetyn tason. Kolmannelta valvontajaksolta neljännelle valvontajaksolle siirtyneet ja neljännen valvontajakson yli- ja alijäämät on ilmoitettu liitteenä taulukossa erikseen yhtiökohtaisesti. Verkonhaltijan on otettava neljännellä valvontajaksolla (2016-2019) huomioon kolmannen valvontajakson (2012-2015) osalta vuonna 2017 annettu valvontapäätös määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta. Mikäli siis verkonhaltijan hinnoittelu ylitti kohtuullisuuden tason kolmannella valvontajaksolla (2012-2015), verkonhaltija velvoitetaan ottamaan mahdollinen ylijäämä huomioon neljännen valvontajakson (2016-2019) aikana käytettävässä hinnoittelussaan.
 


 
 

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Venla Wiik, puh. 029 5050 095, johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, verkkoinsinööri Lasse Simola, puh. 029 5050 021 ja johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.


Web sisällön esitys