Web Content Display

Hyväksytyt todentajat

Ennen hyväksymisen hakemista Energiavirastolta todentajien tulee hakea akkreditointia FINASilta. Tilapäisen hyväksynnän ja akkreditoinnin saaneen todentajan tulee hakea virallista hyväksyntää Energiavirastolta määräajan kuluessa.

Todentajan tulee tehdä niin sanottu täydentävä hyväksymishakemus SATU-järjestelmässä akkreditoinnin osalta. Energiavirasto palauttaa hakemuksen täydennettäväksi todentajan pyynnöstä ja todentaja täydentää hakemukseen puuttuvat tiedot. Tämän jälkeen Energiavirasto voi tehdä päätöksen todentajan hyväksymisestä. Todentaja voi tehdä maksatushakemuksiin liittyviä tuotantoselvitysten varmennuksia virallisen hyväksymispäätöksen jälkeen. Todentajan hyväksymispäätös on maksullinen.

Tarkemmat ohjeet todentajaksi hakeutumisesta ja todentajat tehtävistä löytyvät Todentajaohjeesta

Virallisesti hyväksytyt todentajat

DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab (pätevyysalueet tuulivirtaus, metsähake)

Enemi Oy (pätevyysalueet tuulivirtaus, biokaasu, metsähake, puupolttoaine)

Inspecta Sertifiointi Oy (pätevyysalueet tuulivirtaus, metsähake)

ÅF-Consult Oy (pätevyysalueet tuulivirtaus, biokaasu, metsähake, puupolttoaine)

Teqniq Wind Oy (pätevyysalue tuulivirtaus)