Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

Ei avoinna olevia kuulemisia

 

Sulkeutuneet lausuntopyynnöt

 

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n kulutuksen järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 31.10.2018)

Lausuntopyyntö koskien siirtopalvelun ehtoja Venäjän 400 kV rajayhteyksillä (päättynyt 25.10.2018)

Lausuntopyyntö Fingrid Oy:n ehdot ja edellytykset reservipalvelujen tarjoajille ja tasevastaaville sekä epätasapainon netotusprosessin eurooppalaisen kauppapaikan täytäntöönpanoa koskevista ehdoista (päättynyt 30.8.2018)

Kuuleminen Fingrid Oyj:n järjestelmäteknisistä vaatimuksista (päättynyt 29.6.2018)

Kuuleminen taajuudensäätöblokkien määrittelyä koskevasta ehdotuksesta (päättynyt 30.5.2018)