Meneillään olevat lausuntopyynnöt ja kuulemiset

 

Kuuleminen liittyen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehtoihin

Energiavirasto julkaisee Gasum Oy:n ehdotuksen siirtoverkonhaltijan palvelujen ehdoista kuultavaksi ja varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää lausuntonsa ennen kuin Energiavirasto tekee asiassa vahvistuspäätöksen. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 15.4.2019 osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.

Kuulemisasiakirjat muodostavat kokonaisuuden Gasum Oy:n laatiman Kaasunsiirron säännöt -dokumentin kanssa, joka löytyy 15.3. alkaen täältä.

Lausuntopyyntö
Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot
Tasehallinnan ehdot
Liittymisehdot
Siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan yhteistyöehdoista

 

Kuuleminen kaasunsiirron kapasiteetinjakomekanismista Balticconnectorin yhteenliitäntäpisteessä 1.1.2020 - 31.12.2021 välisenä aikana

Suomen ja Viron maakaasujärjestelmien siirtoverkonhaltijat Gasum Oy ja Elering AS ovat valmistelleet nyt kuultavaksi tulevan ehdotuksen Balticconnectorin yhteenliitäntäpisteeseen sovellettavasta kapasiteetinjakomekanismista ajalla 1.1.2020- 31.12.2021. Kapasiteetinjakomekanismiin liittyvä kuuleminen järjestetään samanaikaisesti Virossa, missä kuulemisen järjestää Viron siirtoverkonhaltija Elering AS.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 5.4.2019 sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi.

Lausuntopyyntö
Public consultation on Interconnection agreement on Balticconnector, GasumKuuleminen Imatran rajapisteen kapasiteetinjakomenetelmästä 1.1.2020 alkaen

Energiavirasto on saanut ehdotuksen Gasum Oy:ltä Imatran rajapisteen kapasiteetinvaraamismenettelystä 1.1.2020 alkaen. Virasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä koskien Gasum Oy:ltä tullutta ehdotusta ennen kuin Energiavirasto antaa siitä vahvistuspäätöksen. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 5.4.2019 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)energiavirasto.fi.

Lausuntopyyntö
Gasumin ehdotus kapasiteetinjakomenetelmästä


Kuuleminen maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksien siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksien siirtopalveluehdoista vuonna 2020

Suomen maakaasumarkkinat avautuessa 1.1.2020 maakaasun siirrossa otetaan käyttöön maakaasuverkkoasetuksen mukaiset verkkoon syötön ja verkosta oton maksut.

Energiavirasto on saanut ehdotuksen maakaasun siirtoverkonhaltija Gasum Oy:ltä maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettaviksi siirtomaksuiksi ja muiksi ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdoiksi.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä ulkomaanyhteyksissä noudatettavista siirtomaksuista ja muista ulkomaanyhteyksien siirtopalvelun ehdoista vuodelle 2020 ennen kuin Energiavirasto päätöksellään vahvistaa ne.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään sunnuntaina 31.3.2019. Lausunnot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@energiavirasto.fi.

Lisätiedot: asiantuntija Buket Yüksel, buket.yuksel@energiavirasto.fi ja laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, heikki.mannermaa@energiavirasto.fi.

Lausuntopyyntö

Suomen kaasunsiirtoverkoston tariffisto 1.1.2020 alkaen -alustava kuulemisasiakirja