Web Content Display

Ohjeet ja lomakkeet

Energiaviraston ohjeistus täydentää asiakokonaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohje sisältää tarkemmat määrittelyt lain mukaisista kestävyyskriteereistä sekä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän vaatimukset.Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeessa on käyty läpi myös raaka-aineiden luokittelua kestävyyslain mukaisesti sekä jakeluvelvoitelain mukaisesti. 

Todentajan ohjeistus koskee toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän todentamista hyväksymishakemusta varten sekä kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamista.

Prosessiohjeistus on opas Energiaviraston hakemusmenettelyyn ja siihen liittyviin seikkoihin.

Ohjeet toiminnanharjoittajille

Lomakkeet toiminnanharjoittajille

Ohjeet todentajille

Lomakkeet todentajille