Web Content Display

Ohjeet

Energiavirasto on laatinut ohjeet sähkön tuottajien ja todentajien tehtävien tueksi sähkön tuotantotukilain (1396/2010) toimeenpanoa varten. Ohjeiden tavoitteena on täsmentää, selkiyttää ja yhdenmukaistaa lainsäädännön sähkön tuottajilta  ja todentajilta edellyttämiä tehtäviä ja vähentää tietojen seurantaan ja tukien hakemiseen liittyviä riskejä. Hakemistossa on tuotantotukea koskevat ohjeet ja muut määräykset.

Seurantaohje
Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen hakeminen ja seurantavelvoitteet.

Todentajaohje
Todentajalla on keskeinen tehtävä tuotantotukijärjestelmän tarkoituksenmukaisen toiminnan laadunvarmistajana.

Tuulivoiman syöttötariffiin hakeutuminen - kiintiöpäätös
Havainnekuva tuulivoimalan hakeutumisesta syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä ja kiintiöpäätöksen avulla.

Kiintiölaskurin käännös - the quota calculator
Kiintiölaskurin päätoimintojen englanninkielinen käännös

Tuotantotuen vuosikello
Vuosikello on ohjeistus sähkön tuottajille siitä, milloin hyväksymis- ja maksatushakemukset pitää viimeistään tehdä päästäkseen tuen piiriin tietyllä tariffijaksolla.

Syöttötariffijärjestelmän yhteenveto
Energiaviraston laatima yhteenveto sähkön tuotantotukijärjestelmästä.