Visa artiklar

Konsumentens rättigheter

Enligt naturgasmarknadslagen (588/2013) har konsumenterna rätt att

  • ansluta sig till naturgasnätet och erhålla överföringstjänster av naturgasnätsinnehavaren till ett rimligt pris
  • ingå ett gasförsäljningsavtal med säljaren som har överföringsskyldighet
  • få information om hur priset på naturgasen och nättjänsten är uppbyggt

Energimyndigheten övervakar på ett allmänt plan efterlevnaden av naturgasmarknadslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Konsumentskyddslagen (38/1978) gäller utbud, försäljning och annan marknadsföring av konsumtionsnyttigheter från näringsidkare till konsumenter. Lagen gäller även försäljning av el till konsumenter. Konkurrens- och konsumentverket är tillsynsmyndigheter för konsumentskyddslagen. Verket har i uppgift att övervaka att inga otillbörliga kommersiella förfaranden eller vilseledande uppgifter förekommer och att inga oskäliga avtalsvillkor används i konsumentavtal. Konsumentrådgivarna på Konkurrens- och konsumentverket ger råd om konsumentens rättigheter och bistår avgiftsfritt konsumenten i enskilda tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare.

Länkar: