Visa artiklar

Naturgaspriset

Komponenterna i naturgaspriset är gasenergi, nättjänst, försörjningsberedskapsavgift och skatter

Nättjänsten för (överföringen av) naturgas består av gasleverans till förbrukaren och mättjänster. Nätinnehavarna ska vid prissättningen beakta de prissättningsmetoder som Energimyndigheten har fastställt på förhand, med andra ord övervakar Energimyndigheten att priset på gasöverföringen är skäligt. Nätinnehavaren ska också offentliggöra de allmänna försäljningsvillkoren och -priserna för sina nättjänster samt grunderna för hur de bestäms.

I Finland köper konsumenterna naturgasenergi av den leverantör till vars nät de har anslutit sig. Konsumenterna kan med andra ord inte konkurrensutsätta eller byta naturgasleverantör. En försäljare som har dominerande ställning på marknaden för en nätinnehavare ska leverera naturgas till ett skäligt pris till kunder som saknar andra ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ för anskaffning av naturgas. Detta kallas leveransskyldighet.