Visa artiklar

Aktörer inom branschen

Till aktörerna inom branschen räknas företag och organisationer som verkar på energimarknaden och inom utsläppshandeln samt aktörer i vars verksamhetsområde förnybar energi eller energieffektivitetsfrågor ingår.