Visa artiklar

Energieffektivitet

Energimyndigheten har hand om verkställande uppgifter i anslutning till främjande av energieffektiviteten inom Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Uppgifterna knyter an till energieffektivitetsavtal, energibesiktningar, energirådgivning till konsumenter och konsumentkommunikation samt ekologisk planering av produkter och energimärkningar på produkter. Energimyndigheten följer upp och utvärderar nationella energieffektivitetsåtgärder och rapporterar om dem.