Visa artiklar

Administration och ledning

Energimyndigheten är en sakkunnigorganisation som ingår i arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Verket styrs av en direktör, vars uppgifter och utnämning regleras i en förordning.

Ledningsgrupp

Simo Nurmi, överdirektör

Tuulia Lepistö, direktör, Utsläppshandel

Jukka Moisanen, direktör, Administration

Veli-Pekka Saajo, direktör, Nättillsyn

Antti Paananen, direktör, Marknadstillsyn

Pekka Ripatti, direktör, Förnybar energi

Heikki Väisänen, direktör, Energieffektivitet

Nora Kankaanrinta, ledande jurist

Inkeri Lilleberg, personalrepresentant