Visa artiklar

Marknadsövervakning

Energimyndigheten fungerar som nationell tillsynsmyndighet för REMIT-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi trädde i kraft i december 2011.

REMIT-förordningen förbjuder missbruk av insiderinformation och manipulering av marknaderna på grossistmarknaderna för energi. Marknadsaktörerna ska även offentliggöra insiderinformation som de besitter och som är av betydelse på grossistmarknaderna för energi. Dessutom förpliktar förordningen aktörer som idkar handel på grossistmarknaderna att registrera sig som marknadsaktörer i REMIT-registret som upprätthålls av en nationell myndighet och att rapportera sina transaktioner till byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheterna inom energibranschen ACER. Registreringen av marknadsaktörer inleddes i oktober 2014. Närmare information finns på flikarna Registrering och Rapportering.

Detaljer om rapporteringen om transaktioner på grossistmarknaderna preciseras i Europeiska kommissionens genomförandeförordning.

Mer information: analytiker Sami Hurmalainen, tel 029 5050 159

Visa artiklar

Aktuellt

REMIT-registret öppnades för marknadsaktörer på grossistmarknaderna för energi i oktober 2014. Aktörerna kan registrera sig i systemet i den takt de vill. Framöver är registrering en förutsättning för handel på grossistmarknaderna för energi.

Energimyndigheten upprätthåller registret för marknadsaktörer som registreras i Finland. Systemet som används som REMIT-register är det centraliserade europeiska registret över marknadsaktörer, CEREMP.

Energimyndighetens anvisning för inloggning i CEREMP.

Länk för inloggning i CEREMP.