Visa artiklar

Marknaden

Energimyndigheten övervakar att både den nationella el- och naturgasmarknadslagstiftningen och Europeiska unionens marknadslagstiftning iakttas samt främjar verksamheten på den konkurrensbaserade marknaden. Energimyndighetens mål är att i fråga om el säkerställa leveranssäkerhet, ett konkurrenskraftigt pris och skäliga serviceprinciper för energianvändarna genom att främja effektiva och säkra nationella och regionala el- och naturgasmarknader samt inre marknader för el inom Europeiska unionen samt genom att säkerställa att marknaderna fungerar på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Visa artiklar

Aktuellt i elmarknaden

NordREG arrangerar nordisk hearing om nätkoden FCA  Mer information

NordREG håller en hearing om deras senast rapport om elmarknader den 29 Oktober. Mer information kan hittas här.

Lagstiftning