Visa artiklar

Ingen översättning.

 

Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjat sisältävät Energiaviraston toiminnan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot. Suunnitelmatiedot jakaantuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välisiin tulossopimuksiin sekä eduskunnan päättämiin talous- ja lisätalousarvioihin. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat Energiaviraston toimintakertomukset, henkilöstötilinpäätökset sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamat kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tutustu muiden virastojen ja laitosten vastaaviin asiakirjoihin Netrassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston välinen tulossopimus
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

2013 2012 2011


Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.

Seurantatiedot

Seurantatiedot jakaantuvat Energiaviraston tilinpäätöksiin (sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet), henkilöstötilinpäätöksiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön antamiin kannanottoihin Energiaviraston tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista.

Tilinpäätökset

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

2013 2012 2011 2010

 

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot Energiaviraston tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Ministeriö on laatinut tämän asiakirjan ensimmäisen kerran vuonna 2002.

2011 2010 2009


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja laaditaan suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat lähinnä viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia, ministeriön vahvistamia asiakirjoja.

Näihin asiakirjoihin sisältyvät Energiaviraston strategiset suunnitelmat, toiminta- ja taloussuunnitelmat, talous- ja lisätalousarvioehdotukset. Viimeksi mainitut ovat Energiaviraston ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset ja viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Energiaviraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopistealueet ja taloudelliset tiedot nelivuotisena TTS-kautena. TTS on Energiaviraston laatima ennakkosuunnitelma, eikä ministeriö vahvista sen sisältöä.

2014-2017 2013-2016 2012-2015


Energiamarkkinaviraston talousarvioehdotus ministeriölle

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

2013 2012 2011


Energiaviraston lisätalousarvioehdotukset

II LTAE 2006 LTAE 2006


Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
VTV:n sivuilla.