Visa artiklar

El

Den el som används i Finland levereras av kraftverk och importeras även via överföringsförbindelser från grannländerna Sverige, Norge, Estland och Ryssland. Producenterna, de stora elförbrukarna och elförsäljarna handlar med el på elbörsen Nord Pool Spot.

Detaljförsäljarna av el, eller elförsäljarna, som säljer el till konsumenterna kan skaffa den el de säljer på elbörsen, köpa upp den enligt avtal som de ingått eller själv producera el för kunderna. Elförbrukarna har rätt att köpa sin el av vilken elförsäljare som helst.

För leveransen av el från producent till konsument behövs ett fungerande elnätssystem, som utgörs av stamnät, regionnät och distributionsnät. Finlands stamnätsbolag Fingrid ansvarar för att det riksomfattande elöverföringssystemet fungerar. De lokala elbolagen är innehavare av regionnät och distributionsnät och är därmed ansvariga för den lokala elöverföringen och distributionen av el till konsumenterna. En lista på nätinnehavarna finns här.

Elleverans till konsumenterna består av två olika produkter, nämligen överföringstjänst och elenergi. Med överföringstjänst avses den fysiska leveransen av el, med andra ord transporten av el till hemmet via elnätssystemet. Den lokala elnätsinnehavaren, det vill säga elbolaget, har alltid ensamrätt till denna tjänst som du inte kan konkurrensutsätta. Däremot kan du konkurrensutsätta elenergins andel och köpa den av vilken elförsäljare som helst i Finland.

I detta avsnitt beskrivs också närmare andra frågor som gäller elleveranser till konsumenter och andra slutförbrukare. Med konsument avses en fysisk person som köper el i annat syfte än för sin näringsverksamhet.

Länkar: