Web Content Display

Toisen valvontajakson aikana 2008 - 2010 aikana kertyneet sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät

Luvut perustuvat Energiamarkkinaviraston 31.12.2007 vahvistamiin sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmiin, jotka koskevat toista valvontajaksoa eli vuosia 2008 – 2011. Luvut ovat vielä alustavia. Energiamarkkinavirasto vahvistaa vuosien 2008 – 2011 lopulliset yli- ja alijäämät vuoden 2012 syksyllä annettavilla verkonhaltijakohtaisilla valvontapäätöksillä. Määrittäessään siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta toisella valvontajaksolla (1.1.2008 – 31.12.2011 ), verkonhaltijan on otettava huomioon ensimmäistä valvontajaksoa (1.1.2005 – 31.12.2007) koskeva valvontapäätös.

Oheisessa taulukossa yli- ja alijäämät on laskettu vähentämällä toteutuneesta oikaistusta tuloksesta verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle määritetty kohtuullinen tuotto. Yli- ja alijäämät on laskettu laskennallisten yhteisöverojen jälkeen. Verkkotoiminnan ylijäämiä ei palauteta erikseen yksittäisille asiakkaille, vaan verkonhaltijan asiakkaat saavat kertyneen ylijäämän takaisin automaattisesti siirtopalvelumaksujen mukauttamisen kautta ilman asiakkailta vaadittavia toimenpiteitä.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo, puhelin 010 6050 023 ja laskentatoimen asiantuntija Tiina Karppinen, puhelin 010 6050 035.

Liitetiedostot:
Sähköverkkotoiminnan yli- ja alijäämät 2008-2010