Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Energiavirasto rahoittaa alueellista energianeuvontaa maakunnissa neljän vuoden ajan

Energiavirasto rahoittaa toukokuun alusta alkaen alueellista energianeuvontaa kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa). Energiavirasto on kilpailuttanut maakunnittain toimijan, joka edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden kaudella. 

Energiavirasto on saanut päätökseen EU-laajuisen kilpailutuksen, jolla toteutetaan ja vahvistetaan energianeuvontaa neljäksi vuodeksi eteenpäin maakunnissa. Energiavirasto on tehnyt hankintapäätökset seuraavien toimijoiden valinnoista:

Alueellinen energianeuvonta sisältää kuluttajien energianeuvontaa sekä energiakatselmuksien ja energiatehokkuussopimuksien edistämistä kuntien ja pk-yritysten parissa. Energianeuvonnassa hyödynnetään Motivan energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian työkaluja ja materiaaleja.

Maakuntatasolla tapahtuva energianeuvonta koetaan tärkeäksi ja helposti saavutettavaksi. Valituksi tulleissa toimijoissa oli sekä energianeuvontaa aiemmin tehneitä että energianeuvonnassa uudempia tahoja.

"Varsinais-Suomessa keskitytään tulevana vuonna tiedon- ja kokemustenvaihtoon kuntien energiatehokkuuden parantamisessa. Moni kunta laatii ja päivittää parhaillaan ilmasto- tai ympäristöohjelmaa ja Energiaviraston rahoituksella voimme antaa asiantuntija-apua ohjelmatyöhön. Kuntien esimerkit ja vertaistuki ovat tärkeitä ja siksi pyrimme jakamaan niitä. Yhtenä keinona on kuntien teknisen henkilöstön verkkotapaamiset, joita järjestämme säännöllisesti." kommentoi Valonian Liisa Harjula.

Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin valituksi tuli Feasib Consulting, joka näkee, että heidän toimiminen kolmella pohjoisella alueella mahdollistaa myös monia synergiaetuja ja projektin tasalaatuisen toteutuksen.

Energiavirasto on suunnannut kokeiluluonteisesti resursseja alueellisen energia- ja ilmastotyön vauhdittamiseen jo vuoden 2018 aikana. Kokeiluvaiheesta saatuja tuloksia hyödynnettiin kaikkia maakuntia kattavan neuvontatoiminnan merkittävässä hankinnassa. Energiavirasto on osoittanut kokonaisuudessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Energiavirastosta: Energiavirasto toimeenpanee ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja toimii Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alaisena. Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Energiavirasto toteuttaa ilmastotavoitteita kustannustehokkaasti päästökaupan, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla.

 

Lisätietoja: Johanna Kirkinen johanna.kirkinen@energiavirasto.fi puh. 0295 050 175

Linkit aiempiin tiedotteisiin:

22.8.2018: Lisäresursseja energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseen

7.3.2018: Lisää resursseja energia- ja ilmastoasioiden alueelliseen neuvontaan ja opastukseen


Web Content Display