Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kansallinen raportti Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoista vuonna 2017

Energiavirasto laatii vuosittain raportin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle (ACER) ja Euroopan komissiolle Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta ja valvonnasta. Raportti käsittelee Suomen sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden toiminnan ja markkinoilla tapahtuneiden asioiden yleiskuvauksen lisäksi Energiaviraston toimivaltaa, tehtäviä ja niissä saavutettuja tuloksia sekä yleiskatsauksen sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta. Lisäksi raportissa käsitellään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimitusvarmuutta.
 
ACER ja CEER julkaisevat myöhemmin loppuvuodesta yhteenvedon Euroopan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta.
 
Ohessa on Energiaviraston laatima Suomen kansallinen raportti sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminnasta vuonna 2017 (englanninkielinen).
 
National report on electricity and natural gas markets in 2017

Lisätiedot: johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013.

 


Web Content Display