Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Kommentointipyyntö metsähaketuen rajaukseen liittyvästä seurantaohjeluonnoksesta

Tuotantotukilaki (1396/2010) muuttui 20.3.2015 siten, että metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta. Rajausta aletaan soveltaa vuodesta 2019 alkaen tuotetulle sähkölle.

Metsähaketuen rajauksen toimeenpano on edennyt seurantaohjeen päivittämiseen. Sähköntuottajille tarkoitettua seurantaohjetta on päivitetty seuraavilta osin.

·        1.3 Tuotantotukien tasot

·        2.3 Seurantajärjestelmän kehittäminen

·        5.3.5 Sähkön tuotannossa käytettävät polttoaineet

·        5.3.8 Metsähakkeen alkuperän seuranta (Uusi)

·        5.3.9 Metsähakkeen alkuperän osoittaminen (Uusi)

Energiavirasto varaa sidosryhmilleen mahdollisuuden kommentoida seurantaohjeluonnosta ennen niiden varsinaista julkaisua.

Seurantaohjeluonnos sekä aiemmat asiaan liittyvät materiaalit ovat nähtävillä viraston internetsivuilla: http://www.energiavirasto.fi/jarean-puun-tuotantotuen-rajaus

Kommentit pyydetään toimittamaan viimeistään 27.1.2017 klo 12 Energiavirastoon sähköpostitse osoitteeseen tuotantotuki(at)energiavirasto.fi. Kommentit voi myös toimittaa postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Lisätiedot: ylitarkastaja Olli Mäki, olli.maki(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 094 ja johtaja Pekka Ripatti, pekka.ripatti(at)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 075.


Web Content Display