Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Lausu sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista


Nykyisestä 1.1.2016 voimaantulleesta sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta annetusta määräyksestä (dnro 1730/002/2015) on jäänyt puuttumaan aiemman määräyksen (dnro 963/002/2011) tunnusluvun 31 mukainen tieto suurjännitteisen jakeluverkon keskeytysten keskeytysajasta.

Tunnuslukua käytetään suurjännitteisen jakeluverkon laatukannustimen laskennassa, joten tämä välttämätön tieto esitetään kerättäväksi myös vuoden 2016 osalta. Muutos otettaisiin huomioon heti 31.5.2017 mennessä jätettävissä sähköverkon teknisissä tunnusluvuissa. Lausutettavassa määräysluonnoksessa kyseinen tunnusluku on kohta 3.3.

Määräysluonnoksessa esitetään myös täsmennystä kahteen nykyiseen tunnuslukuun, nämä ovat suurjännitteisen jakeluverkon liityntäpisteiden keskeytysten keskimääräinen energiapainotettu keskeytysmäärä sekä keskeytysaika. Näitä kohtia on tarkoitus täsmentää siten, että kyseiset tiedot tullaan keräämään sekä omasta, että vieraasta verkosta aiheutuneiden odottamattomien keskeytysten sekä suunniteltujen keskeytysten ja jälleenkytkentöjen osalta. Näillä muutoksilla on tarkoitus kerätä suurjännitteisestä jakeluverkosta tarkempia keskeytystietoja, jotta laatukannustinta voidaan tulevaisuudessa ohjata yhteneväiseksi jakeluverkon laatukannustimen kanssa.

Lausunnossa pyydämme erityisesti kommentteja tehtävien muutosten toteuttamisaikatauluun. Vaativatko edellä mainitut tunnuslukumuutokset muutoksia verkonhaltijoiden järjestelmiin ja millä aikataululla tietoja on mahdollista alkaa toimittamaan Energiavirastolle?

Lue lisää

Lisätiedot: johtava asiantuntija Tarvo Siukola, puh 029 5050 074.


Web Content Display