Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Lisää resursseja energia- ja ilmastoasioiden alueelliseen neuvontaan ja opastukseen

Energiavirasto suuntaa kokeiluluonteisesti lisäresursseja alueellisen energia- ja ilmastotyön vauhdittamiseen. Alueellista neuvonta- ja opastustyötä kansalaisten, pk-yritysten, ja kuntien energiatehokkuustoimien ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi vauhditetaan aluksi yhdeksän maakunnan alueella.
 
Maakunnat, joissa noin vuoden kestävät kokeiluhankkeet toteutetaan ovat Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi.
 
Alueellisen neuvonta- ja opastustyön lisäresurssit kohdistuvat erityisesti kuluttajien energianeuvontaan, energiatehokkuussopimuksiin ja energiakatselmuksiin. Toiminta tulee myös tukeutumaan Motivassa tehtävään energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön.
 
Kokeiluvaiheesta saatujen tulosten perusteella tehdään suunnitelmat seuraaville vuosille. Tavoitteena on laajentaa neuvonta- ja opastustyö kattamaan koko Suomi.
 
Lisätiedot: yli-insinööri Pia Outinen, Energiavirasto, puh. 029 5050 087.

Web Content Display