Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Ohjeistus maakaasuverkonhaltijoiden varautumis- ja valmiussuunnittelusta

Maakaasuverkonhaltijoille on asetettu uudessa maakaasumarkkinalaissa varautumissuunnitteluvelvoite.

Varautumissuunnitelmat on toimitettava Energiavirastolle viiden vuoden välein, mutta ensimmäisten suunnitelmien toimittamisesta ei ole erikseen säädetty laissa. Varautumissuunnitteluvelvoite ja varautumissuunnitelman laatimista koskeva velvoite tulee sovellettavaksi maakaasumarkkinalain astuttua voimaan 1.1.2018. Verkonhaltijoilla on siis ollut kohtuullinen aika laatia lain vaatima varautumissuunnitelma. Maakaasuverkonhaltijoiden ensimmäiset maakaasumarkkinalain mukaiset varautumissuunnitelmat on toimitettava ohjeen mukaisesti Energiavirastolle 30.6.2019 mennessä.

Varautumissuunnitelman sisältö

1) Varautumissuunnitelma, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu maakaasuverkkoon kohdistuviin normaaliolojen häiriötilanteisiin; sekä

2) Valmiussuunnitelma, jonka mukaisesti verkonhaltija varautuu valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin.


Energiavirasto on luonnostellut mallipohjat verkonhaltijan suunnittelutyön sekä viraston tarkastustyön helpottamiseksi, mutta varautumissuunnitelma ja valmiussuunnitelma voivat olla myös vapaamuotoisia. Mallipohjista voi toimittaa parannusehdotuksia 30.4.2019 saakka, jonka jälkeen virasto tarvittaessa päivittää versiot.

Suunnitelmien toimittamistavasta ohjeistetaan erikseen lähempänä toimitusaikaa.

Lisätiedot: Tarvo Siukola, tarvo.siukola@energiavirasto.fi, 029 5050 074.


Varautumis- ja valmiussuunnittelun ohje
Varautumissuunnitelman mallipohja
Valmiussuunnitelman mallipohja


Web Content Display