Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Riippumattomuus ja asiantuntemus viraston vahvuuksia sidosryhmätutkimuksessa

Energiavirasto pyysi syksyllä sidosryhmiltä palautetta toiminnastaan. Tuoreen sidosryhmätutkimuksen mukaan kokonaistyytyväisyys viraston toimintaan pysyi ennallaan vuoden 2014 kyselyyn verrattuna.

Sidosryhmät näkevät Energiaviraston vahvuuksina riippumattomuuden, henkilöstön asiantuntemuksen ja eettisten periaatteiden noudattamisen. Johto saa kiitosta viraston toiminnan kehittämisestä - yhteistyö viraston kanssa koetaan aiempaa toimivammaksi.

Virastolta toivottiin kyselyssä nykyistä enemmän dynaamisuutta ja muutoskykyä, useat vastaajat kaipasivat lisäksi nopeampaa asiankäsittelyä ja joustavampia toimintatapoja valvontaan.

Tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien spontaaneja mielikuvia viraston toiminnasta, useimmiten toistuvat kuvaukset olivat asiantuntemus, palveluhalukkuus ja byrokraattisuus. Sidosryhmien näkemykset virastosta olivat huomattavasti vähemmän polarisoituneita kuin kaksi vuotta aiemmin, yhä useampi näki viraston toiminnan neutraalissa valossa.

Kuva: Julkisen sektorin vertailussa Energiaviraston maine on aiemman tutkimuksen tapaan hyvällä tasolla.

Sidosryhmät arvostivat viraston viestinnän ajantasaisuutta ja nostivat ajankohtaispäivät ja uutiskirjeen toimivimmiksi viestintäkanaviksi. Virastolta toivotaan nykyistä aktiivisempaa ja avoimempaa viestintää.

"Sidosryhmien antama palaute on Energiavirastolle tärkeää. Se antaa osaltaan suuntaa tavoitteille, joita kohti virastoa kehitämme. Kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja kehitämme toimintatapojamme ja palveluitamme saamamme palautteen pohjalta. Onnistumistamme asiakastyössä mittaamme erityisesti sidosryhmätutkimuksella", korostaa ylijohtaja Simo Nurmi.  

"Lämmin kiitos kaikille tutkimukselle aikaansa antaneille vastaajille."

Kyselyyn vastasi yhteensä 364 uusiutuvan energian, päästökaupan, energiatehokkuuden ja sähkö- ja maakaasuverkkojen ja markkinoiden toimijaa, muuta yhteistyötahoa tai median edustajaa. Vastausaktiivisuus nousi hieman aiemmasta ja oli nyt 22 prosenttia. Henkilöstön vastaukset raportoitiin erikseen.

Tutkimuksen toteutti viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller.


Web Content Display