Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Suomen päästökauppasektorin päästöt kasvoivat 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2018

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 26,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2018. Vuonna 2017 vastaavat päästöt olivat 25,1 miljoonaa tonnia. Meneillään olevan päästökauppakauden päästöjen kehitys on esitetty liitteessä.  

Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden käyttö päästökauppasektorilla kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 6,6 % (energiamääränä laskettuna). Maakaasun kulutus kasvoi 20,2% ja turpeen kulutus lisääntyi 16,3% edellisvuoteen verrattuna. Kivihiilen kulutus laski 5,3%. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat mm. säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin. Vuoden 2018 osalta 548/549 laitosta ilmoitti tiedot aikataulussa. Puuttuvat tiedot päivitetään liitteisiin, kun ne on toimitettu Energiavirastolle.

Päästökauppasektorin päästöjen kehitys 2013-2018 pdf

Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2018 pdf
Laitoskohtaiset päästötiedot 2013-2018 excel

Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2018 pdf
Yrityskohtaiset päästötiedot 2013-2018 excel

Toimialakohtaiset päästötiedot 2013-2018 excel

Merkittävimpien polttoaineiden kulutus päästökauppasektorilla 2013-2018 pdf


Lisätiedot

Johtaja Tuulia Lepistö, puh 029 5050 041
Ylijohtaja Simo Nurmi, puh 029 5050 011

 


Web Content Display