Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tiedote verkonhaltijoille koskien liittämistä

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) muutos tuli voimaan 25.6.2018. Muutoksen myötä lakiin lisättiin tarjouskilpailuun perustuva teknologianeutraali uusiutuvan energian preemiojärjestelmä. Tarjousten jättöaika alkaa 15.11.2018 ja tarjouskilpailun määräpäivä on 31.12.2018. Energiavirasto aloittaa tarjousten käsittelyn määräpäivän jälkeen.

Sähkön tuottaja saa osallistua tarjouskilpailuun uusiutuvan energian voimalaitoksella, jos verkonhaltijalta on saatu liittymistarjous, joka mahdollistaa voimalaitoksen liittämisen sähköverkkoon ottaen huomioon tarjouksessa asetetut verkon kapasiteettiin liittyvät ehdot. Energiavirasto on saanut kysymyksiä verkkoon liittämisen osalta. Tämän johdosta Energiavirasto on julkaissut asiasta tiedotteen.

Lisätietoja liittämisen osalta antavat verkkoinsinööri Lasse Simola, puh. 029 5050 021 (lasse.simola@energiavirasto.fi) ja lakimies Natalia Buddén, puh. 029 5050 102 (natalia.budden@energiavirasto.fi). Tarjouskilpailua koskevat kysymykset kannattaa toimittaa sähköpostiosoitteeseen Tuotantotuki@energiavirasto.fi.

Tiedote: Uusiutuvan energian preemiojärjestelmä ja sähköverkkoon liittyminen


Web Content Display