Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Tuotantotukiasetus muuttuu

Tuotantotukiasetus (1397/2010) muuttuu 1.12.2016 alkaen. Muutoksella täsmennetään tuotantotukilain mukaista tuulivoimalan sähköverkkoon liittymistä koskevaa edellytystä.

Muutoksen voimaantulon jälkeen tuulivoimalan hakemus syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä vain, mikäli voimala on liitetty sähköverkkoon hakemuksen jättöhetkellä ja hakemuksen liitteenä on luotettava selvitys tuuliturbiinien yhtäjaksoisesta ja keskeytymättömästä rakentamisaikataulusta.

Tuulivoimalan katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos sähköasema on otettu käyttöön sähköturvallisuuslain mukaisesti ja se on jännitteinen liittymispisteestä vähintään päämuuntajalle saakka, jonka tulee myös olla jännitteinen. Jos tuulivoimalaa varten ei ole tarkoitus rakentaa omaa sähköasemaa, niin sen katsotaan olevan liitetty sähköverkkoon, jos varsinainen verkkoliitäntäsopimus on tehty ja verkkoon liittämispäivä on yksiselitteisesti varmistettavissa.

Lisäksi ainakin yksi tuulivoimalan tuuliturbiineista tulee olla pystytetty ja liitetty sähköverkkoon niin, että yhteys tuuliturbiinilta sähköverkkoon on jännitteinen viimeistään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.  

Energiavirasto täsmentää myöhemmin ohjeistustaan asetusmuutoksen osalta ja tiedottaa tästä sähköntuottajia ja todentajia.

Lisätiedot: Johtava asiantuntija Outi Vilén, puh. 029 5050 500 ja lakimies Anne Kaartinen, puh. 029 5050 030. 

Asetusmuutos ja muistio 


Web Content Display