Web Content Display

Uutiset

Asset Publisher

Vuotta 2017 koskevat kestävyyskriteeriselvitykset

Toiminnanharjoittajien, joilla on Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, tulee toimittaa Energiavirastolle 2.4.2018 mennessä vuotta 2017 koskeva kestävyyskriteeriselvitys ja todentajan tarkastuskertomus kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta.

Kestävyyskriteeriselvityksen toimittamista koskevia säännöksiä muutettiin 3.7.2017 voimaan tulleella lakimuutoksella. Muuttuneiden säännösten mukaan vuoden 2018 alusta alkaen kestävyyskriteeriselvitykset tulee toimittaa Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Aiemmin kestävyyskriteeriselvitykset tuli toimittaa Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Myös kestävyysjärjestelmän noudattamisen tarkastamisesta laadittava todentajan tarkastuskertomus tulee toimittaa Energiavirastolle kestävyyskriteeriselvityksen toimittamisen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: tekninen asiantuntija Aino-Mari Keskinen, puh 029 5050 091 ja johtava asiantuntija Maiju Seppälä, puh 029 5050 048.


Web Content Display