Web Content Display

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat Suomessa keskeisiä EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden toimeenpanossa. Ministeriöiden, toimialaliittojen, yritysten ja yhteisöjen välisillä vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla edistetään energiatehokkuuden toteutusta eri toimialoilla. Sopimustoimintaan liittyvä energiatehokkuustoimenpiteiden raportointi on tärkeä osa Suomen energiansäästön raportointia EU:lle.

Nykyinen energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025 on jatkoa vuonna 2008 käynnistyneille energiansäästösopimuksille.

Lisätietoja: www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi


Sopimustoimialat kaudella 2017-2025


Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus (vastuuministeriö TEM)
Teollisuus
Energia-ala
Palvelut

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (vastuuministeriönä TEM)
Kaupungit
Kunnat
Kuntayhtymät

HÖYLÄ IV energiatehokkuussopimus (vastuuministeriönä TEM)
Lämmityspolttonesteiden jakelu
Öljylämmityskiinteistöt

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukset
Asuinkiinteistöt (vastuuministeriönä YM)
Toimialakiinteistöt (vastuuministeriönä LVM)

Maatilojen energiaohjelma (vastuuministeriönä MMM)

Energiaviraston tehtävät
Energiavirasto osallistuu energiatehokkuussopimusten valmistelemiseen, kehittämiseen ja toimeenpanoon työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.

Valtion omistama Motiva Oy hoitaa Energiaviraston toimeksiannosta sopimusten käytännön toimeenpanoon, tiedotukseen, raportointiin, seurantaan liittyviä tehtäviä.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin voi hakea työ- ja elinkeinoministeriön tukea.

Lisätiedot: yli-insinööri Juha Toivanen, puhelin 029 5050 083
 

Linkkejä

Energiatehokkuussopimukset 2017 - 2025
Motiva Oy