Web Content Display

Päästöoikeuksien jakaminen maksutta neljännellä päästökauppakaudella 2021-2030 (päästöoikeuksien ilmaisjako)Päästöoikeuksia jaetaan maksutta hakemuksesta EU-päästökauppajärjestelmässä myös vuoden 2020 jälkeen päästökauppalainsäädännössä määritellyille laitoksille, jotka ovat mukana päästökauppajärjestelmässä.

Nykyisellä eli kolmannella päästökauppakaudella työ- ja elinkeinoministeriö on hoitanut päästöoikeuksin jakamisen maksutta. Tehtävät siirtyvät neljännen päästökauppakauden osalta Energiavirastolle siten, että Energiavirasto käsittelee tulevalle kaudelle 2021-2025 maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemukset sekä muut tulevan kauden päästöoikeuksien maksutta jakamiseen liittyvät tehtävät. Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa nykyisen päästökauppakauden maksutta jaettavien päästöoikeuksia koskevat tehtävät sekä seuraavan kauden osalta perustietoselvityksen tarkastuksen sekä toimituksen komissiolle 30.9.2019 mennessä.

Yhteydenotot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikki 3. päästökauppakauden ilmaisjakoasiat paastokauppa2013@tem.fi

4. kauden hakemuksen perustietoselvitykseen liittyvät kysymykset paastokauppa2020@tem.fi

Hakemuksen täyttämistä koskevat tapaamiset juha.rajala@tem.fi

Energiavirasto

4. kauden hakemuksen tarkkailumenetelmäsuunnitelmaan (MMP) liittyvät ja Finets-asiointijärjestelmään liittyvät kysymykset ilmaisjako2021-2030@energiavirasto.fi

Yleisempiä päästöoikeuksien ilmaisjakoon ja sen hakemiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sekä Energiavirastoon että työ- ja elinkeinoministeriöön.