Web Content Display

Energiaviraston järjestää syksyllä sähkö- ja kaasuajoneuvojen latausjärjestelmien ja tankkausasemien laajenemista edistävän tukikilpailutuksen siten, että tarjousten jättöaika on 1.10.2018 - 31.10.2018.

Tarjouskilpailussa kilpaillaan neljässä ryhmässä: kaasutankkausasemat, paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät, ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät ja ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät. Tukea on tarjolla yhteensä 3 miljoonaa euroa. Tukea myönnetään vain osaan hankeinvestoinnin kustannuksista.

Saadut tarjoukset pisteytetään ja kullekin hankkeelle lasketaan vertailuluku. Omissa ryhmissään pienimmän vertailuluvun saavat hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten.

Energiavirasto järjestää yhdessä Motivan kanssa tarjouskilpailusta kaksi samansisältöistä info-tilaisuutta

Ilmoittautuminen Helsingissä 15.8. järjestettävään tilaisuuteen

Ilmoittautuminen Jyväskylässä 22.8. järjestettävään tilaisuuteen

 

Lisätiedot:

kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 029 5050 111

tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, puh. 029 5050 097

lakimies Inkeri Lilleberg, puh. 029 5050 121.

Ensisijainen yhteydenottotapa tukiohjelmaan liittyviin kysymyksissä on sähköposti. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi, josta ne ohjataan oikealle henkilölle.