Web Content Display

Maakaasun hinta

Maakaasun hinta muodostuu maakaasuenergiasta, verkkopalvelusta, huoltovarmuusmaksusta sekä veroista.

Maakaasun verkkopalvelu eli siirto muodostuu maakaasun toimittamisesta käyttäjälle sekä mittauspalveluista. Maakaasuverkonhaltijoiden on huomioitava verkkopalvelun hinnoittelussa Energiaviraston etukäteen vahvistamat hinnoittelua koskevat menetelmät eli Energiavirasto valvoo maakaasun siirron hinnoittelun kohtuullisuutta. Maakaasuverkonhaltijan tulee myös julkaista verkkopalvelujensa yleiset myyntiehdot ja -hinnat sekä niiden määräytymisperusteet.

Suomessa maakaasun kuluttaja-asiakkaat hankkivat maakaasuenergian siltä toimittajalta, jonka verkkoon ovat liittyneet. Kuluttaja-asiakkaat eivät siis voi kilpailuttaa tai vaihtaa maakaasuntoimittajaa. Määräävässä markkina-asemassa verkonhaltijan alueella olevan maakaasunmyyjän on toimitettava maakaasua kohtuulliseen hintaan kuluttaja-asiakkaille, joilla ei ole muita taloudellisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja maakaasun hankkimiseksi. Tätä kutsutaan toimitusvelvollisuudeksi.