Web Content Display

Kansainväliset asiat

Energiavirasto osallistuu aktiivisesti kansainväliseen toimintaan ja myötävaikuttaa pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitykseen tavoitteenaan hyvin toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat.

EU:n energiatavoitteet nojaavat kolmeen peruspilariin: kestävä kehitys, toimitusvarmuus ja kilpailukyky. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimivia energiamarkkinoita. EU-maat vastaavat kansallisesta energiapolitiikastaan itse, mutta energiaa koskevat tavoitteet asetetaan usein yhdessä.

EU:n tavoitteena ovat eurooppalaiset sähkömarkkinat. Tavoite merkitsee kansallisten markkinoiden laajenemista kattamaan vähitellen kaikki jäsenvaltiot.Markkinaintegraation edellytyksenä ovat yhteiset pelisäännöt ja riittävä siirtokapasiteetti yhdistettävien kansallisten markkinoiden välillä.

Myös maakaasumarkkinoilla EU:n tavoitteena ovat yhtenäiset maakaasumarkkinat. Suomelle on myönnetty poikkeus maakaasumarkkinoiden avaamista koskevien sääntöjen soveltamisesta niin kauan, kun Suomella on vain yksi pääasiallinen maakaasun toimittaja, eikä Suomesta ole yhteyttä muiden EU-maiden kaasuverkkoihin.