Web Content Display

Muut tilastot ja tunnusluvut

 

Maakaasuverkon tekniset tunnusluvut 2017

Maakaasuverkon tekniset tunnusluvut 2016

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpääätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2017

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2017

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2016

Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut vuodelta 2016

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2015


Sähköverkkotoiminnan tekniset tunnusluvut vuodelta 2015

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot  ja taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2014        

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2014

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2013 

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2013                  

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2012


Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2012
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, ta...

Energiainfrastruktuuri ja siihen liittyvien investointihankkeiden ilmoittaminen komissiolle
Työ- ja elinkeinoministeriö on valtuuttanut Energiamarkkinaviraston toteuttamaan Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 617/2010 mukaisen energiainfrastruktuurin liittyvien investointihankkeiden tietojen keräämisen. Tiedot kerätään...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2011
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, ta...

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2011
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman j...

Sähkön jakeluverkonhaltijoiden vuosien 2012-2015 vahvistuspäätösten tehokkuuslukujen laskennan muuttujien arvot ja tehokkuusluvut
Energiamarkkinavirasto on 23.11.2011 annetuilla päätöksillä vahvistanut sähkön jakeluverkonhaltijoille yrityskohtaiset tehostamistavoitteet vuosille 2012 - 2015. Yrityskohtaiset tehostamistavoitteiden asettamisessa on pohjana käytetty StoNED-menetelm...

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2010
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt, eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman j...

Sähköverkkotoiminnan tunnusluvut vuodelta 2010
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, talo...

Sähköverkonhaltijoiden sekä maakaasuyhtiöiden eriytetyt tilinpäätöstiedot sekä taloudelliset tunnusluvut vuodelta 2009
Energiamarkkinavirasto julkaisee sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoilta sekä maakaasun myyjiltä kerätyt eriytetyt tilinpäätökset. Tilasto sisältää eriytetyn sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä eriytetyn maakaasun myyntitoiminnan tuloslaskelman ja tas...

Sähköverkon tunnusluvut vuodelta 2009
Energiamarkkinaviraston määräyksen sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta (1345/01/2005) perusteella sähköverkonhaltijoiden tulee ilmoittaa Energiamarkkinavirastolle vuosittain päätöksen liitteissä mainitut verkkotoiminnan laajuutta, talo...