Web Content Display

Ongelmat maakaasun toimituksessa

Mikäli maakaasun laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua, maakaasun toimituksessa on virhe. Tällaisia voivat olla esimerkiksi merkittävät poikkeamat maakaasun laadussa tai paineessa sekä toistuvat keskeytykset kaasuntoimituksessa, joita ei voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisinä.

Maakaasunkäyttäjän tulee ottaa yhteyttä maakaasuntoimittajaan ja ilmoitettava havaitsemastaan virheestä tai virheen uhasta viipymättä. Kuitenkin mikäli on ilmeistä, että maakaasuntoimittaja on tietoinen tilanteesta, ei ilmoitusta tarvita.

Maakaasun käyttäjällä on oikeus virheen perusteella virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. Mikäli maakaasun toimituskatkos katsotaan virheeksi, on maakaasunkäyttäjällä oikeus hinnanalennukseen, joka vastaa vähintään kahden viikon osuutta hänen vuosittaisesta verkkopalvelumaksustaan.   Maakaasun käyttäjä voi myös vaatia korvausta vahingosta, joka on aiheutunut virheen seurauksena. Hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevat vaatimukset on tehtävä suoraan maakaasuntoimittajalle.