Web Content Display

Blogs

Älyn käyttö suotavaa

”Älykäs verkko on sähköverkko, johon voidaan tehokkaasti yhdistää kaikkien verkkoon liitettyjen käyttäjien – tuottajien ja kuluttajien sekä niiden, jotka ovat molempia – tottumukset ja toiminta siten, että voidaan turvata taloudellisesti tehokkaat, kestävät sähköjärjestelmät, joissa hävikki on vähäistä ja laatu, toimitusvarmuus ja turvallisuus korkeatasoisia.”

Tällainen on eurooppalaisten energiaregulaattoreiden käyttämä määritelmä älyverkosta (smart grid). Johtoajatuksena on taloudellinen tehokkuus ja toimitusvarmuus. Älykkyyden vaatimusta korostaa muuttuva ympäristö, jossa toimimme: hajautettu uusiutuvan sähkön tuotanto ja energiatehokkuus edellyttävät muun muassa kysynnän joustavuutta, jotta tarvittavat investoinnit verkkoihin ja energiantuotantoon eivät kasvaisi kohtuuttomiksi. Tehokas sähköjärjestelmä vähentää kokonaisuutena häviöitä ja päästöjä.

Verkkojen optimointikysymys ei ole sinällään mitenkään uusi. Esimerkiksi sähkön kysynnän vuorokausivaihtelut ovat tuttu haaste. Edellä mainitut uudet tekijät edellyttävät kuitenkin markkinatiedon välittämiseen ja hyödyntämiseen uudentasoista ketteryyttä.

Älykäs verkko on nimenomaan laaja-alainen näkökulma sähköjärjestelmän kehittämiseen ja monen osatekijän summa. Perinteisissä jakeluverkoissa se edellyttää teknisiä innovaatioita muun muassa pientuotannon huomioimiseksi. Kantaverkon osalta on kyse esimerkiksi varavoimatarpeiden kattamisesta uusin keinoin.

Kuluttaja keskiössä

Keskeinen kysymys on kuluttajien ja ylipäänsä asiakkaiden aktivointi. Interaktiiviset asiakkaat lisäävät sähkömarkkinoiden kysyntäjoustoa ja voivat tarjota käyttöön myös energiavarastoja, kuten sähköajoneuvojen akkuja.

Olennaista on, että asiakkaiden käytössä on helppokäyttöisiä sähköisiä – mielellään automatisoituja – palveluja, joilla vaikuttaa omaan energiankäyttöönsä. Vielä tärkeämpää on, että kuluttaja hyötyy ja myös tuntee hyötyvänsä palveluista sähkön hinnan, luotettavan tarjonnan jne. kannalta. Erilaisilla demonstraatiohankkeilla on tässä roolinsa.

Tilaus uudelle liiketoiminnalle

Peruspalikat älykkäille verkoilla ovat rakentumassa. Etäluettavat mittarit on Suomessa käytännössä asennettu kaikkiin käyttöpaikkoihin. Aina tuntitasolle asti spot-pörssihintaa seuraavia sähkönmyyntituotteita alkaa olla tarjolla. Tiedonvaihdon tarve vähittäismyynnissä ym. nousee älytoimintojen myötä uudelle tasolle, mistä syystä Fingridin tänä vuonna toteutettava data-hub –selvitys onkin tervetullut.

Älyverkko tarvitsee toimiakseen erilaisia liiketoimintapalveluja, erityisesti informaatio- ja tietotekniikkapalveluja sekä energiatehokkuuspalveluja (ESCO). On tärkeää varmistaa, että nuo palvelut voivat syntyä kilpailulliselta pohjalta. Uusia liiketoimintamalleja edistetään juuri nyt esimerkiksi Tekesin Fiksu energia -ideakilpailulla sekä CLEEN-tutkimusohjelmien kautta.

Jakeluverkkojen rooli palvelujen mahdollistajana on välttämätön, mutta varsinaiset liiketoimintapalvelut eivät voi olla monopolitoimintaa. Toimintojen eriyttämiseen liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia myös EU-tasolla, missä regulaattorijärjestö CEER on asettanut 2025-strategiansa avainkysymyksiksi muun muassa jakeluverkkojen roolin, uusiutuvan energian tuotantoon sopeutumisen ja vähittäismarkkinoiden kehittämisen.

Energiaviraston tehtäväkirjossa älyverkkojen edistäminen on monella tavalla tärkeää. Sääntelyn tulee mahdollistaa ja myös kannustaa uusien palvelujen käyttöönottoa. Viraston kannalta tämä konkretisoituu ennen kaikkea sähköverkkojen valvontamenetelmissä, joiden uudistamisesta käymme tänä vuonna laajaa vuoropuhelua toimijakentän kanssa. Tulevan toimintaympäristön hahmottaminen on siksikin tärkeää, että uudistetut valvontamenetelmät ovat lähtökohtaisesti käytössä vuodesta 2016 pitkälle ensi vuosikymmenelle.

 

Riku Huttunen

Ylijohtaja

 

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display