Web Content Display

Blogs

Energia-ala elää murroksessa

Energiavirasto vaikuttaa monin tavoin energia-alan kehitykseen. Edistämme energiamarkkinoiden toimivuutta ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Varmistamme vastuullemme kuuluvan energialainsäädännön toteutumisen myös käytännössä.

Aloittaessani Energiaviraston ylijohtajana 1.4.2015, energia-ala oli kehittynyt mielenkiintoiseen vaiheeseen. Olemme tilanteessa, jossa niin poliitikkojen kuin energiayhtiöiden omistajienkin on ryhdyttävä tekemään rohkeita päätöksiä energiahuollon tulevaisuuden varmistamiseksi.

Energia-ala on murrosvaiheessa

Niin EU-tason kuin kansalliseltakin poliittiselta päätöksenteolta edellytetään uusia avauksia energiamarkkinoiden kehittymisen ja ilmastotavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Energiavirasto on sitoutunut näiden päätösten käytäntöön vientiin. Energiayhtiöiden omistajien on osoitettava sitoutumistaan ja pitkäjänteisyyttään investoimalla tarvittavaan infraan ja kehittämällä markkinoiden toimivuutta.

Tarvitsemme merkittävästi lisää uutta energiantuotantokapasiteettia. Toimintaympäristöä pitää muokata sellaiseksi, että investoinnit tuotantoon tapahtuisivat monipuolisesti ja samalla nykyistä markkinaehtoisemmin.

Tässä kehityksessä päästökauppajärjestelmällä ja uusiutuvan energian tukijärjestelmällä on iso vaikutus. Päästökauppajärjestelmää ollaankin kehittämässä eurooppalaisella tasolla ja uusiutuvaa energiaa kotimaisilla päätöksillä. Toivon poliittisille päättäjille rohkeutta muuttaa järjestelmiä riittävästi, jotta niiden käytännön ohjausvaikutukset saadaan tehokkaammiksi ja oikeasuuntaisiksi.

Myös asiakkaiden kysynnän jouston laaja toteutuminen voi olla keskeinen tekijä esimerkiksi energiankulutuksen kysyntähuippujen tasaamisessa. Tämä edellyttää energiayhtiöiltä uusien vaihtoehtojen tarjoamista asiakkaille ja investointeja markkinapaikan älykkyyden kehittämiseksi.

Siirron pullonkaulojen poistaminen edellyttää Suomen yhteyksien vahvistamista erityisesti muihin pohjoismaihin. Olisi tärkeää investoida esimerkiksi kolmanteen vaihtosähköyhteyteen Pohjois-Suomesta Ruotsiin. Myös sähkön jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantaminen edellyttää miljardien eurojen investointeja ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Suomen maakaasumarkkinoiden avaaminen vaatii investointeja putkiyhteyteen Viroon sekä nesteytetyn maakaasun terminaaleihin. Investoinnit edellyttävät taloudellista tukea yhteiskunnalta kannattavuuden varmistamiseksi. Investoinnit ovat energiahuollon kannalta strategisesti tärkeitä, joten tämä sallittakoon.

Uutta Energiatehokkuuslakia ollaan toimeenpanemassa. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä tekijä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja energiankulutuksen kasvun leikkaamisessa. Tämä edellyttää investointeja erityisesti asiakkaiden infraan.

Näillä alueilla Energiavirasto edistää tavoitteiden toteutumista joko omalla toiminnallaan tai vaikuttamalla niissä pöydissä, joissa tulevaisuuden kehityksen suuntia määritellään.

Talous ohjaa

Investoinnit edellyttävät poliittiselta päätöksenteolta ja viranomaistoiminnalta pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta sekä kannattavan liiketoimintaympäristön luontia. Niillä punnitaan myös omistajien sitoutuminen energia-alaan. Investoinnit ovat yhteiskunnan etu: ne poikivat energia-alaa laajemmin hyvää Suomen taloudelle ja sitä kautta meille kaikille.

Kiristyvä valtiontalous heijastuu Energiavirastonkin toimintaan. Olemme parantaneet toimintamme tehokkuutta muun muassa tietojärjestelmiä kehittämällä ja olennaiseen keskittymällä. Haluamme olla toiminnassamme käytännönläheisiä ja tavoitteellisia.

Uudelta hallitukselta toivon viisautta kohdistaa valtiontalouden leikkaukset niin, etteivät ne haittaa tehokasta ja yhteiskunnan kehitystä tukevaa viranomaistoimintaa. Leikkausten vastapainoksi on välttämätöntä myös tarvittavilta osin karsia sääntelyä.

Rentouttavaa kesää

Simo Nurmi

Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

https://www.mydimmerswitch.com/reviews/best-gu10-led-bulbs/
https://www.mydimmerswitch.com/reviews/best-gu10-led-bulbs/
Posted on 5/21/17 5:15 PM.

Web Content Display

Web Content Display