Web Content Display

Blogs

Käännetään reilusti sivua

Riku Huttunen

Ylijohtaja

Energiamarkkinavirasto muuttui vuoden vaihteessa Energiavirastoksi. Samalla kun viraston tehtäviä lisättiin, nähtiin tarpeelliseksi uudistaa paitsi sen nimi ja strategia myös ulkoinen ilme. Tämä lehti heijastaa osaltaan tuota muutosta.

Energiamarkkinavirasto aloitti sähkö- ja kaasumarkkinoiden valvojana, laajensi tehtäväkenttäänsä päästökauppaviranomaisen tehtäviin ja viime vuosina myös uusiutuvan energian edistämiseen. Laki Energiavirastosta kasvatti toimialaa entisestään edistämistehtävien suuntaan, kun energiatehokkuuden edistämistehtäviä siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä Energiavirastolle.

Nimenmuutos on perusteltu uudessa tilanteessa. Energiaviraston kasvavana haasteena on toimia valvojan roolin ohella asioiden edistäjänä. Näen asian myös niin, että toimimme perinteisissä valvontatehtävissämmekin lähtökohtaisesti kannustavasti ja rakentavasti. Toki tarvittaessa ovat käytössä tiukemmatkin valvonnan välineet.

 

Lehti kääntyy myös EU:ssa

Elämme muutosten aikaa myös Euroopassa. Vuosi 2014 asetettiin aikanaan yhteisten sähkö- ja kaasumarkkinoiden tavoitevuodeksi. Kuten odotettavissa oli, EU:n laajuisista markkinoista ei voida vielä puhua. Edistyksen pyörät kuitenkin pyörivät: sääntelyviranomaiset laativat osaltaan eurooppalaisia verkkosääntöjä ja Luoteis-Euroopassa toteutetaan pian yhteiset päivää edeltävän kaupan sähkömarkkinat. Paljon on silti vielä tehtävää samanaikaisesti kuin lyhytnäköinen itsekkyys nostaa aika ajoin päätään esimerkiksi kansallisessa tukipolitiikassa.

EU:n toinen suuri tavoite oli poistaa energiasaarekkeet eli yhdistää Euroopan erilliset sähkö- ja kaasumarkkinat fyysisesti vuonna 2015. Tähänkin on vielä matkaa. Suomen kannalta olennaiset hankkeet liittyvät kaasuputkiin ja LNG-terminaaleihin, jotka avaisivat Suomen markkinat kilpailulle. EU:n komission tahtotila rahoittaa näitä hankkeita on ratkaisevassa asemassa. Virasto arvioi hankkeita osaltaan.

Institutionaalisella tasolla tapahtuu alkukesästä: Euroopan parlamentin vaalit ja komission vaihtuminen merkitsevät taas jonkinlaista muutosta unionin energia- ja ilmastopolitiikassa. Suomen ja Energiavirastonkin kannalta kiintoisa on esimerkiksi biomassan kestävyyttä koskeva tuleva sääntely.

 

Arvot heijastavat toimintaamme

Energiavirastoa valmisteltaessa näin tärkeäksi pohtia huolella viraston arvoja. Nämä arvot ovat perusta ulkoiselle ja sisäiselle toiminnallemme ja heijastuvat kaikkeen mitä teemme:

Toimimme

  • Avoimesti: viestimme selkeästi ja olemme riippumattomia
  • Reilusti: olemme tasapuolisia ja johdonmukaisia
  • Yhteisen hyvän puolesta: kehitämme yhteiskuntaa kaikkien hyväksi
  • Keskittymällä olennaiseen: tunnemme asiamme ja osaamme priorisoida

Sanalla sanoen, lupaamme Reilua energiaa!

Previous
Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display