Web Content Display

Blogs

Oikein säännelty?

Vaatimukset paremmasta sääntelystä ovat nousseet vahvasti pintaan niin Suomessa kuin Euroopassakin. Mitä tuo parempi sääntely oikeastaan on? Seuraavassa sääntelyviranomaisen ajatuksia.

Säädöksiä ja soveltamista

Sääntelystä puhutaan monin painotuksin. Lähtökohta joka tapauksessa on, että julkisen vallan harjoittama sääntely perustuu kansalliseen ja EU-lakiin. Energiavirasto antaa itsekin eräitä säädöksiä, esimerkkinä verkkovalvontaa koskevat määräykset.

Taloudellisen sääntelyn idea on puuttua markkinoiden epätäydellisyyksiin. Luonnolliset monopolit edellyttävät yhteiskunnan sääntelyä, samoin monet toiminnot, joilla on positiivisia tai negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Päästökauppa on malliesimerkki kielteisten ulkoisvaikutusten sääntelystä.

Yhtä lailla tärkeä osa sääntelyä on säädösten soveltaminen ja tulkinta. Energiavirasto käyttää toimivaltaansa muun muassa energiamarkkinoiden edistämisessä. Käytännössä sitovaa tulkintaa tehdään erilaisissa päätöksissä, koskivat ne sitten verkkotoiminnan tuottoa, sähkön tuotantotukea tai vaikka päästölupia.

Kivijalkana avoimuus

Toimiva sääntely ja yleensä viranomaistyö perustuu avoimuuteen. Asiakirjojen julkisuus on jo muodollinen vaatimus. Avoimuus on kuitenkin ennen kaikkea toimintatapa ja asenne, joka näkyy kaikessa tekemisessä.

Energiavirasto käy aktiivista keskustelu sidosryhmien kanssa. Järjestämme ajankohtaispäiviä, keskustelutilaisuuksia sekä tietysti erilaisia yksittäisiä kokouksia. Oma kokemukseni on, että tämä kaikki edistää molemminpuolista ymmärrystä ja keskinäistä luottamusta. Viraston julkaisut, verkkosivut ja toimialakohtaisten valvontatietojärjestelmien laaja-alainen hyödyntäminen ovat samoin tärkeitä. Avointa hallintoa on myös selkeä virkakieli, mihin kiinnitämme juuri nyt erityistä huomiota.

Reilua peliä yhtenäisin säännöin

Viranomaistoiminnan ehdottomia vaatimuksia ovat tasapuolinen kohtelu ja toiminnan johdonmukaisuus. Energia-alalla, missä tarvittavat pääomat ovat suuria, korostuu sääntelyn ennakoitavuus. Monet nyt tehtävät investoinnit ovat käytössä vielä vuosisadan loppupuolella. Esimerkki pitkäjänteisestä sääntelystä on toimitusvarmojen sähköverkkojen kehittäminen uuden lain velvoittamalla tavalla ja Energiaviraston määrittämin kannustimin. Erityisesti alan toimintaympäristöä raamittavaan EU-sääntelyyn kaivataan kuitenkin lisää ennakoitavuutta.

Viime kädessä sääntelyviranomaisen päätökset voidaan saattaa tuomioistuinten arvioitaviksi. Tämän pitäisi kuitenkin olla toissijainen keino. Vastuullinen viranomainen laittaa itsensä likoon ja alttiiksi kritiikille jo valmisteluvaiheessa. Näin olemme tehneet esimerkiksi tämän lehden teema-aiheessa verkkovalvonnassa. Olen varma, että tällainen toimintatapa edistää yhteistä hyvää. Toivotan kaikki sidosryhmämme tervetulleiksi paremman sääntelyn talkoisiin!

 

Riku Huttunen

Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display