Web Content Display

Blogs

Osaavaan luotetaan

Energiaviraston tehtävänä on toimeenpanna suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävämme voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Ensinnäkin vastuullamme on valvoa ja edistää energiamarkkinoiden toimintaa eli kilpailtuja sähkö- ja kaasumarkkinoita sekä monopoliasemassa toimivia sähkö- ja maakaasuverkonhaltijoita. Toiseksi me edistämme ja valvomme ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista. Ilmastopolitiikan keinoista vastuullamme ovat päästökauppa, uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Näin laaja tehtäväkenttä energiaregulaatiossa on poikkeus eurooppalaisellakin tasolla. Useimmissa EU-jäsenmaissa meillä on vähintään kaksi kollegaregulaattoria. Suomen malli on kuitenkin havaittu käytännössä toimivaksi. Se, että keskeiset energia- ja ilmastopolitiikan toimeenpanotehtävät ovat yhden regulaattorin vastuulla, mahdollistaa sujuvan ja joustavan lainsäädännön toimeenpanon esimerkiksi ilman hallinnonrajojen aiheuttamia ongelmia.

Tehtäväkenttä laajentumassa

Energiaviraston tehtäväkenttä on ollut koko sen olemassaoloajan jatkuvassa vähittäisessä kasvussa, erityisesti tällä vuosikymmenellä.

Tänä vuonna olemme uutena tehtävänä esimerkiksi vieneet käytäntöön päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiojärjestelmän. Olemme myös aloittaneet neuvottelut Baltian maiden kollegaregulaattorien kanssa sekä muut tarvittavat valmistelut vuonna 2020 avattavia Suomen maakaasumarkkinoita varten. Lisäksi olemme ottamassa haltuun Huoltovarmuuskeskuksesta meille siirtyneet verkkotoiminnan varautumisen valvontaan liittyvät tehtävät. Lisäksi olemme aloittaneet siirtohinnoittelun kertakorotuskattoon liittyvän valvonnan.

Myös tulevaisuudessa Energiaviraston tehtäväkenttä vaikuttaa entisestään laajentuvan. Ensi vuonna olemme toimeenpanemassa esimerkiksi uutta teknologianeutraalia uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukijärjestelmää. Myös ympäristöhallinnon osalta meille on tulossa tehtäviä esimerkiksi polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen valvontaan liittyen.

Luottamus on ansaittava teoilla

Tehtäväkenttämme jatkuva laajentuminen osoittaa, että meihin ja kykyymme toimeenpanna monipuolisia tehtäviä luotetaan. Uskon, että tämä luottamus kumpuaa kyvystämme toimia tehokkaasti, avoimesti ja pragmaattisesti. Tehokkuutemme pohjautuu lukumäärältään vähäiseen, mutta sitäkin osaavampaan henkilöstöön sekä digitalisaation monipuoliseen hyödyntämiseen. Avoimuudella tarkoitan kuuntelevaa ja keskustelevaa sekä osallistavaa otettamme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Pragmaattisuus taas merkitsee tapaamme hoitaa monimutkaisetkin asiat käytännönläheisesti ja tavoitehakuisesti maaliin.

Olemme sitoutuneet myös jatkossa viemään meille osoitetut uudet tehtävät vastaavalla osaamisella ja päättäväisyydellä käytäntöön.

Viestintäkanavat uudistuvat

Asiasta toiseen. Hyvä lukija, Energiaviraston ulkoinen viestintä ja sitä myötä myös asiakas- ja sidosryhmälehden konsepti on muuttumassa. Julkaisemme ensi vuodesta alkaen vuodessa kaksi paperilehteä, joista toisen teemana on energiamarkkinat ja toisen ilmastotavoitteet. Lehdet ovat jatkossa entistä enemmän ajankohtaisia asioita taustoittavia. Ajankohtaisuutisointiin sen sijaan panostamme voimakkaammin sähköisen uutiskirjeemme ja uudistuvien kotisivujemme kautta.

Uutisoinnissa Energiaviraston tehtävänä on tarjota riippumatonta, tasapuolista ja monipuolista tietoa energia- ja ilmastopolitiikasta sekä taustoittaa asiantuntija-analyyseillä uutisten taustoja.

Rauhallista joulua 2017!

Simo Nurmi
Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display