Web Content Display

Blogs

Uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaasti

Sipilän hallitusohjelman linjaukset uusiutuvasta energiasta vaikuttavat monella tavalla alan kehittymiseen erityisesti investointien kohdistumisen kautta. Tukijärjestelmä nykymuodossaan on osoittautunut kalliiksi, joten sitä rajataan. Samalla käynnistetään uuden kustannustehokkaamman kannustinjärjestelmän valmistelu.

Nykyistä tukijärjestelmää rajataan

Alkukesästä julkisuuteen tulivat hallitusohjelmaan kirjatut suunnitelmat tuulivoiman takuuhintatukijärjestelmän rajoittamisesta. Tämän seurauksena Energiavirastoon tuli muutamassa viikossa runsaasti hakemuksia tuulivoimahankkeista, joiden toivottiin vielä pääsevän mukaan nykyisen järjestelmän mukaiseen kiintiöön.

Hakemusten käsittely on virastossa hidastunut. Tähän ei vaikuta hakemusten runsas määrä, vaan niissä olevat puutteet. Olemme myös joutuneet irrottamaan hakemusten käsittelystä henkilöstöä vastaamaan toimijoiden tekemiin lukuisiin tietopyyntöihin ja kanteluihin. Tukieurojen tavoittelussa peli onkin koventunut.

Tätä kirjoitettaessa olemme hyväksyneet syöttötariffijärjestelmään lähes 1000 megavolttiampeerin (MVA) edestä tuulivoimatuotantoa. Lisäksi olemme antaneet noin 900 MVA:lle kiintiöpäätöksen. Tämän lisäksi käsittelyssä on noin 40 MVA:n edestä hyväksymishakemuksia syöttötariffijärjestelmään ja noin 1400 MVA:ta kiintiöhakemuksia. Halukkuutta järjestelmään onkin merkittävästi enemmän kuin sinne lopulta mahtuu.

Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jossa kiintiöraja säilytettäisiin 2 500 MW:ssa. Nykyisen järjestelmän rajaus tehtäisiinkin siten, että sen jälkeen, kun järjestelmässä mukana olevan ja kiintiöpäätöksen saaneen tuulivoimatuotannon summa ylittää 2 500 MVA, hylkäisimme loput hakemukset. Uusia laitoksia ei tämän jälkeen järjestelmään pääsisi. Lisäksi kiintiöön päässeen tuulivoimalan pitää olla kaupallisessa käytössä marraskuun 2017 alkuun mennessä tullakseen hyväksytyksi itse tukijärjestelmään.

Kiintiössä on väistämättä mukana myös hankkeita, jotka eivät tässä aikataulussa toteudu. Tuulivoimalat hyväksytään tukijärjestelmään nimellistehojen perusteella, ja nämä ovat keskimäärin 20 prosenttia suurempia kuin pätötehot, joiden perusteella tukea maksetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että takuuhintaan oikeutettu tuulivoiman tuotantomäärä voi jäädä alle 2 000 megawatin.

Uusi järjestelmä suunnitteilla

Hallitusohjelman yksi kärkihankkeista tähtää kustannustehokkaaseen, hiilettömään ja puhtaaseen uusiutuvaan energiaan. Esimerkiksi uusiutuvan energian osuus halutaan  nostaa 2020-luvulla yli 50 prosenttiin energian loppukulutuksesta ja energiaomavaraisuus yli 55 prosenttiin. Kunnianhimoisia tavoitteita, kuten kuuluukin olla. Tarve kotimaisen tuuli-, aurinko- ja bioenergiantuotannon kasvattamiseen on suuri.

Tavoitteiden toteuttamista konkretisoidaan ensi vuoden lopulla valmistuvassa, vuoteen 2030 tähtäävässä energia- ja ilmastostrategiassa. Odotukset käytännönläheisiin ja nopeisiin avauksiin ovat korkealla.

Yhtenä keinona tavoitteiden saavuttamisessa on uudenlainen kannustinjärjestelmä uusiutuvan energian investointeihin. Tästä rakennetaan kustannustehokas ja teknologianeutraali. Järjestelmän valmistelu alkaa työ- ja elinkeinoministeriössä  tämän vuoden aikana.

Suomessa tarvitaan merkittävästi lisää uutta tuotantoa markkinoilta poistuvan  korvaamiseksi ja myös energiankäytön kasvun tyydyttämiseksi. Investoinnit voimantuotantoon pitää toteuttaa mahdollisimman monipuolisesti ja samalla nykyistä markkinaehtoisemmin.

Vain yhdessä tuotantomuodossa pitäytyminen ei ole järkevää. Järkevintä on käyttää hyödyksi monipuolista tuotantopalettia. Myös tärkeän keinon, energiatehokkuuden parantamisen täytyy olla mukana paletissa.

Energiaviraston tehtävänä on varmistaa ergialainsäädännön toteutuminen myös käytännössä. Voin luvata, että sitoudumme tulevien päätösten tehokkaaseen käytäntöön vientiin. Haluamme myös aktiivisesti tuoda julki näkemyksiämme ja antamassa osaamistamme yhteisen hyvän käyttöön jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Tarmokasta syksyä

Simo Nurmi

Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display