Web Content Display

Blogs

Vapaaehtoisesti paras

Yksi suomalaisen yhteiskunnan arvokas ominaispiirre on kykymme ratkaista kansallisesti tärkeitä asioita vapaaehtoisesti yhdessä sopien. Eräs malliesimerkki tästä ovat vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Energiatehokkuussopimustoiminta on energian tehokkaan käytön edistämisen tärkein politiikkatoimi Suomessa. Se on toimi, jolla pääosin hoidamme EU:n energiatehokkuustavoitteet.

Energiavirasto on yksi energiatehokkuussopimusten osapuolista ja vastuullemme kuuluu niiden toimeenpanon valvonta. Käytännössä vastuullamme on se, että järjestelmä toimii odotetulla tavalla ja tuottaa tarvitsemamme energiansäästön. Tässä työssä teemme tiivistä yhteistyöstä ministeriöiden, toimialajärjestöjen, yritysten, kuntien ja Motivan kanssa.

Tämän vuoden alussa voimaan astunut kolmas sopimuskausi jatkuu vuoteen 2025 saakka. Yritysten, kuntien ja muiden tahojen liittyminen sopimuksiin on lähtenyt lupaavasti käyntiin. Silti kannustan edelleen kaikkia vielä asiaa pohtia tahoja lähtemään mukaan.

Vapaaehtoisuuteen pohjautuva sopimusjärjestelmä on käytännössä osoittautunut toimivaksi. Se tuottaa säästöjä odotetulla tavalla ja on myös kustannustehokas sekä hallinnolliselta taakaltaan kevyt. Lisäksi järjestelmä on malliesimerkki pragmaattisesta suomalaisesta sopimusyhteiskunnasta.

Energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseen liittyvissä neuvotteluissa on suomalaisittain tärkeää varmistaa vapaaehtoisen sopimusjärjestelmän käyttökelpoisuus myös jatkossa. On tarkoituksenmukaista, että sopimusjärjestelmä jatkossakin on energian tehokkaan käytön edistämisen keskeinen toimi Suomessa.

Päästökauppa uudistumassa

Päästökauppa on perusajatukseltaan ja lähtökohdiltaan oivallinen työkalu ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi. Päästökauppa onkin keskeisessä asemassa myös Pariisin ilmastosopimuksen jälkeisessä EU:n ilmastopolitiikassa.

Päästöoikeuden hinta on kuitenkin ollut viime vuosina liian alhainen tarjotakseen yrityksille kannustimia riittäviin investointeihin. Päästökauppadirektiiviä ollaankin uudistamassa tavoitteenaan päästökaupan ohjausvaikutusten vahvistaminen. Pyrkimyksenä on varmistaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden ja EU:n vuodelle 2030 asettaman päästövähennystavoitteen toteutuminen.

Uudistuksessa päästökauppajärjestelmän perusrakenteet eivät muutu. Odotettavissa olevia muutoksia on kuitenkin esimerkiksi se, että päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennetään muun muassa mitätöimällä markkinavakausvarantoon siirrettäviä päästöoikeuksia. Myös ilmaisjakoa tultaneen keskittämään toimialoille, joiden hiilivuotoriski on korkein. Järjestelmästä pyritään lisäksi tekemään yksinkertaisempi helpottamalla pienten toimijoiden raportointivelvoitteita.

Toimivaa sääntelyä edistämässä

On sitten kyse energiatehokkuudesta tai päästökaupasta tai jostain muusta Energiaviraston vastuulle kuuluvasta tehtävästä, pyrimme aktiivisesti toimimaan sen puolesta, että sääntely olisi käytännössä mahdollisimman tavoitteellista ja toimivaa ja että hallinnollinen taakka siitä olisi mahdollisimman kevyt.

Aurinkoista kesää 2017!

Simo Nurmi
Ylijohtaja

Comments
Trackback URL:

Ei vielä kommentteja EN. Ole ensimmäinen EN.

Web Content Display

Web Content Display