Web Content Display

Sähkön hinta

Sähköntoimituksen hinta muodostuu sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta sekä veroista. Tällä sivulla kerrotaan sähkön hinnan osatekijöistä.

Energiahinta

Sähkön energiahinta muodostuu sähkön hankinnasta ja myyntityöstä sähkönmyyjälle aiheutuneista kustannuksista. Yleensä energiahinta muodostuu kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta. Lisäksi käytössä voi olla erilaisia kuluttaja-asiakkaille suunnattuja tariffeja, joissa on erillinen kulutusmaksu eri ajankohdille. Yleensä sähkönmyyjät jaottelevat tariffit Valtioneuvoston asetuksen sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) määritelmän mukaisesti:

  • Yleissähkössä on yksihintainen kulutusmaksu
  • Tuntihinnoitteluun perustuvassa sähkössä on erillinen kulutusmaksu jokaiselle tunnille
  • Kaksiaikasähkössä on erillinen kulutusmaksu yö- ja päiväsähköenergialle. Yleensä päiväsähköenergia on kaikkina viikonpäivinä kello 7 ja 22 välillä kulutettua sähköä ja yösähköenergia muuna aikana kulutettua sähköä
  • Kausiaikasähkössä on erillinen kulutusmaksu talviarkipäivänä kulutetulle energialle ja muulle energialle. Yleensä talviarkipäiväenergialla tarkoitetaan maanantaista lauantaihin kello 7 ja 22 välisenä aikana marraskuun alun ja maaliskuun lopun välillä kulutettua sähköä

Sähköenergian osuus sähkölaskusta vaihtelee eri asiakasryhmien välillä. Tyypillisesti yksityiskuluttajan sähkölaskusta 40–50 prosenttia on sähköenergian osuutta.

Siirtohinta

Siirtopalvelun hinta muodostuu sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkkojen kautta kuluttajalle ja siirtomaksuilla katetaan verkon investoinnit ja ylläpito sekä käyttökustannukset. Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä.

Samoin kuin energiahinta, myös siirtohinta muodostuu yleensä kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta maksusta. Käytössä voi olla siirtohinnoittelu, jossa käytöstä riippuva maksu on erillinen eri ajankohtina samaan tapaan kuin energiahinnoittelussa.

Siirtopalvelu on aina paikallisen sähköverkonhaltijan yksinoikeus, eikä asiakas voi kilpailuttaa siirtohintaa. Energiavirasto valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.

Verot

Sekä sähkönsiirtopalvelusta että sähköenergiasta maksetaan arvonlisäveroa. Lisäksi kuluttaja maksaa sähköveroa sähkön siirtohinnan yhteydessä. Sähkövero on valmistevero.

Linkit: