Web Content Display

Toimitusvarmuus

Energiavirasto seuraa, valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuuskäsite jakaantuu kahteen asiakokonaisuuteen; siirto- ja jakeluverkkojen toimitusvarmuus sekä energian ja tehon riittävyys.

Energiaviraston tehtävät ja toimivalta on määritelty sähkö- ja maakaasumarkkinalaeissa sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa. Virastolla on keskeinen tehtävä sähkötuotannon- ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavassa tehoreservijärjestelmässä.

Energiavirasto ylläpitää rekisteriä Suomen sähköntuotannon voimalaitoksista. Virasto käyttää voimalaitosrekisteriä hyödyksi esimerkiksi arvioitaessa sähkötehon riittävyyttä Suomessa talvikaudella.

Lisätiedot:  
toimitusvarmuus(at)energiavirasto.fi