Web Content Display

Kompensaatiotuen määräytyminen

 

Kompensaatiotuki määräytyy joko laitoksen tukeen oikeutetun sähkönkulutuksen perusteella (EF-tuotteet) tai tukeen oikeutettujen tuotteiden tonniperusteisen tuotannon (E- ja E2-tuotteet). Lisäksi tuen määrään vaikuttaa päästöoikeuden hinta sekä kompensaatiolaissa määritellyt päästötaso- ja tuki-intensiteettikertoimet.

Tuotteen tukimäärään vaikuttaa tuotteen keskimääräinen sähkönkulutus viitejaksolla (viitejakson määrittäminen). Keskimääräinen sähkönkulutus arvioidaan joko tuotteen tuotannon perusteella (ns. perustuotos) tai suoraan sähkökulutuksen perusteella (ns. sähkönkulutuksen perustaso) määrä lasketaan tuotekohtaisesti kalenterivuoden ajalta. Vuosittaisen tuen määrä lasketaan kolmen eri kaavan mukaan riippuen siitä, minkä tuotteen osalta tuki lasketaan:

1. Tuotteen perustuotoksen mukaan, jos tuotteelle on määritelty kompensointilain liitteessä 2 vertailuarvo yksikössä MWh/tuotostonni (E-tuote, kaava 1).

2. Tuotteen perustuotoksen mukaan ja korjatulla vertailuarvolla, jos tuotteelle on määritelty vertailuarvo yksikössä tCO2/tuotostonni (E2-tuote, kaava 2).

3. Tuotteen sähkönkulutuksen perustason mukaan, jos tuotteelle ei ole määritelty vertailuarvoa (EF-tuote, kaava 3). 

Perustuotosta ja sähkönkulutuksen perustasoa voidaan lisätä suhteessa tuotannon laajentumiseen, jos laitoksen tuotantokapasiteetti laajentuu tarkasteluvuonna merkittävästi (> 10 %)

Jos laitoksen tuotantotaso laskee huomattavasti (50–100 %), sille maksettavan tuen määrää vähennetään. 

Kaavojen muuttujien tarkemmat määritelmät löytyvät täältä

 

Tuen laskentakaavojen vakiot Lyhenne 2016 2017 2018 2019 2020
Tarkasteluvuoden tuki-intensiteetti Ait 0,4 0,4 0,4 0,375 0,375
Hiilidioksidin päästökerroin [tCO2/MWh] Ct 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Euroopan Unionin päästöoikeuksien termiinihinta [€/tCO2] Pt-1 7,72 5,36 5,84    
Tukitaso [€/MWh] Ait*Ct*Pt-1 2,069 1,436 1,565    
Keskimääräinen eurooppalainen päästötasokerroin [tCO2/MWh] PTK 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465
Sähkönkulutuksen tehokkuuden toissijainen vertailuarvo EF 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8