Web Content Display

Valvontamenetelmät 2012-2015

Energiavirasto on laatinut kolmatta valvontajaksoa 1.1.2012 - 31.12.2015 varten sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmät sekä näiden mukaisesti antanut vahvistuspäätökset sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnasta.

Kotisivuilta ja alla linkkeinä löytyvät valvontamenetelmien valmistelun tausta-aineistona käytetyt Energiaviraston perustelumuistiot ja teetetyt selvitykset sekä vahvistuspäätösasiakirjat. 

Energiamarkkinavirasto soveltaa vahvistuspäätöksiä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Veli-Pekka Saajo (puhelin 029 5050 023) ja erityisasiantuntija Martti Hänninen (puhelin 029 5050 024).

 

Linkkejä:

Perustelumuistiot

Vahvistuspäätösasiakirjat 2012-2015
Päätökset sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan sallitusta tuotoista.

Päätökset sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan sallitusta tuotosta 2012-2015


Sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012-2015

Sähkön kantaverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien suuntaviivat vuosille 2012 - 2015