Web Content Display

Valvontamenetelmät 2016 - 2023


Vahvistuspäätökset ja valvontamenetelmät 2016 - 2023


Energiavirasto on laatinut vahvistuspäätökset ja valvontamenetelmät valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023.

Menetelmät ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:
 
 

Maakaasun jakeluverkkotoiminta – Liite 2 Valvontamenetelmät

Maakaasun siirtoverkkotoiminta - Vahvistuspäätös
Maakaasun siirtoverkkotoiminta - Liite 2 Valvontamenetelmät


Vahvistuspäätösluonnokset ja luonnokset valvontamenetelmiksi 2016 - 2023

Energiavirasto on laatinut luonnokset vahvistuspäätöksiksi ja valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023.

Menetelmät ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:


Sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta
Sähkön kantaverkkotoiminta
Maakaasun jakeluverkkotoiminta
Maakaasun siirtoverkkotoiminta

Verkonhaltijoiden lausunnot vahvistuspäätösluonnoksista luettavissa täällä.


Toinen versio suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023

Energiavirasto on laatinut 2. suuntaviivat valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023. Suuntaviivat ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti: sähkön jakeluverkkotoiminta ja sähkön suurjännitteinen jakeluverkkotoiminta, sähkön kantaverkkotoiminta, maakaasun jakeluverkkotoiminta ja maakaasun siirtoverkkotoiminta.

Verkonhaltijoilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus antaa virastolle lausunto 2. suuntaviivoista. Lisäksi lausuntoja on pyydetty luonnoksista tunnuslukumääräyksiksi.

Maakaasu, siirtoverkko
Sähkö, kantaverkko
Tunnuslukumääräys, sähkö
Maakaasu, jakeluverkko
Sähkö, jakeluverkko
Tunnuslukumääräys, kaasu

 

Ensimmäinen versio suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016 - 2023

Energiavirasto on laatinut ensimmäiset versiot suuntaviivoista valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016 – 2019 ja 2020 – 2023. Suuntaviivat ovat verkkotoimintakohtaisia seuraavasti:

Verkonhaltijoilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus antaa virastolle lausunto 1. suuntaviivoista.

Ensimmäinen versio Verkkotoimikohtaiset 1. suuntaviivat:

Sähkön kantaverkkotoiminta
Maakaasun siirtoverkkotoiminta
Sähkön jakeluverkkotoiminta
Maakaasun jakeluverkkotoiminta

 

Kohtuullinen tuotto (WACC)

Kohtuullisen tuottoasteen määrittäminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle (WACC)

Energiavirastossa on käynnissä sähköverkkotoiminnan 4. (2016-2019) ja 5. valvontajakson (2020-2023) sekä maakaasuverkkotoiminnan 3. (2016-2019) ja 4. valvontajakson (2020-2023) valmistelutyö. Työ on lähtenyt liikkeelle nykyisten valvontamenetelmien analysoinnilla ja kehityskohteiden hahmottelulla sekä näiden pohjalta verkonhaltijoille pidetyillä kuulemistilaisuuksilla.

Osana valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Energiaviraston Ernst & Young Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta kohtuullisesta tuottoasteesta sitoutuneelle pääomalle valmistui 13.10.2014.

EY_kohtuullinen_tuotto_WACC_loppuraportti

Lisätietoja selvityksestä ja kohtuullisesta tuottoasteesta antaa ekonomisti Matti Ilonen, puhelin 029 5050 049. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023

 

Laatukannustin

Osana suuntaviivojen valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. 27.10.2014 on valmistunut Energiaviraston Gaia Consulting Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta laatukannustimesta.

Lisätietoja selvityksestä ja laatukannustimesta antaa yli-insinööri Tarvo Siukola, puhelin 029 5050 074. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023

 

Innovaatiokannustin

Energiaviraston valvontamenetelmissä sovellettavan innovaatiokannustimen arviointi

Energiavirastossa on parhaillaan käynnissä sähköverkkotoiminnan 4. (2016-2019) ja 5. valvontajakson (2020-2023) sekä maakaasuverkkotoiminnan 3. (2016-2019) ja 4. valvontajakson (2020-2023) valmistelutyö. Työ on lähtenyt liikkeelle nykyisten valvontamenetelmien analysoinnilla ja kehityskohteiden hahmottelulla sekä näiden pohjalta verkonhaltijoille pidetyillä kuulemistilaisuuksilla. Osana valmistelutyötä Energiavirasto on teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Ensimmäisenä on valmistunut Energiaviraston Gaia Consulting Oy:ltä tilaama selvitys valvontamenetelmissä sovellettavasta innovaatiokannustimesta.

Lisätietoja Innovaatiokannustimesta antaa laskentatoimen asiantuntija Heikki Mannermaa, puhelin 029 5050 032. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puhelin 029 5050 023


Tehostamiskannustin

Energiavirasto on vahvistanut sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmät 30.11.2015. Valvontamenetelmiin sisältyy tehostamiskannustin.  

Osana tehostamiskannustimen valmistelutyötä Energiavirasto on järjestänyt verkonhaltijoille kuulemistilaisuuksia ja teettänyt selvityksiä myös ulkopuolisilla tahoilla. Energiavirasto tilasi Sigma-Hat Economics Oy:ltä selvityksen valvontamenetelmissä sovellettavasta tehostamiskannustimesta.

Selvityksen loppuraportti koostuu kahdesta osasta. Raportin ensimmäinen osa käsittelee tehostamiskannustinta sähkön jakeluverkkotoiminnan osalta. Raportin toinen osa käsittelee tehostamiskannustinta sähkön kantaverkkotoiminnan ja maakaasun siirtoverkkotoiminnan osalta sekä yleistä tehostamistavoitetta kaikkien verkkotoimintojen osalta.

Tehostamiskannustimessa käytettävien lähtötietojen tarkastamisen jälkeen Energiavirasto on estimoinut sähkön jakeluverkonhaltijoille 28.9.2016 tehokkuusrintaman sekä verkonhaltijakohtaiset tehostamistavoitteet.

Tehostamistavoitteet, tehostamistavoitteen laskennassa käytettävä excel-laskentasovellus, ohje sekä estimoinnissa käytettävät lähtötiedot löytyvät alta.

Lisätietoja selvityksestä ja tehostamiskannustimesta antaa ekonomisti Matti Ilonen, puh 029 5050 049. Valvontajakson yleiseen valmistelutyöhön lisätietoja antaa johtaja Veli-Pekka Saajo, puh 029 5050 023. 

JAKELUVERKOT_loppuraportti
KANTA-SIIRTO-YLEINEN_loppuraportti
Tehostamistavoitteet, StoNED-laskentamalli ja lähtödata 28.9.2016
Excel-ohje 28.9.2016
Estimointi (zip-kansio)

 

 

Laskentatyökirja - sähkön jakeluverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton ja oikaistun tuloksen arvioiminen 2016 - 2019

Energiavirasto on laatinut oheisen Excel-työkirjan sähkön jakeluverkonhaltijoille vuosien 2016 - 2019 sähköverkkoverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen arvioimisen apuvälineeksi. Työkirja on laadittu vastaamaan Energiaviraston 30.11.2015 julkaisemia valvontamenetelmiä neljännellä ja viidennellä valvontajaksolla.

Oheinen työkirja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan suuntaa antavana apuvälineenä verkonhaltijoille verkkotoiminnan kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen arvioinnissa. Sen avulla saatuja tuloksia ei voida pitää oikeudellisesti sitovana tietona verkonhaltijan kohtuullisen tuoton ja toteutuneen oikaistun tuloksen määrästä eikä tuloksia voida käyttää verkonhaltijan valvontajaksolta kertynyttä yli- tai alijäämää koskevan valvontapäätöksen perusteena.

Energiavirasto ei vastaa työkirjan soveltuvuudesta tai yhteensopivuudesta käyttäjän tietojärjestelmiin, siinä mahdollisesti olevista virheistä, eikä työkirjan avulla saatujen tulosten sisällöstä. Energiavirasto pidättää itsellään tekijänoikeuden työkirjaan. Työkirjan käyttäjällä on oikeus kopioida ja muokata työkirjaa käytettäväksi omassa sähköverkkoliiketoiminnassaan.

Kohtuullisen tuoton laskenta *
Beräkning av skälig avkastning *

*päivitetty 17.10.2018