Web Content Display

Vuosittaiset laskelmat

Energiavirasto laatii vuosittain alustavan laskelman jokaisen verkonhaltijan edellisen vuoden maakaasuverkkotoiminnan kohtuullisesta tuotosta ja toteutuneesta oikaistusta tuloksesta sekä näiden mukaisesta ali- tai ylijäämästä. Energiaviraston laatima alustava laskelma perustuu verkonhaltijoiden virastolle ilmoittamiin valvontatietoihin eli maakaasuverkkotoiminnan eriytettyihin tilinpäätöstietoihin ja verkonrakennetietoihin sekä taloudellisiin ja teknisiin tunnuslukuihin.

Energiavirasto vahvistaa lopulliset maakaasuverkkotoiminnan kunkin valvontajakson kohtuullisen tuoton, toteutuneen oikaistun tuloksen ja näiden mukaisen ali- tai ylijäämän sekä maakaasuverkon jälleenhankinta- ja nykykäyttöarvot valvontajakson jälkeen annettavilla verkonhaltijakohtaisilla valvontapäätöksillä.